Reklama na internetu

Reklama na internetu

Reklama na internetu má tři velké přednosti: rychlost, přesnou měřitelnost a zacílení na konkrétní skupinu uživatelů. Díky tomu je reklama na internetu nejefektivnější ze všech forem reklamy, které existují.

Běžná reklama v ostatních médiích je z hlediska konkrétní cílové skupiny velmi neefektivní.

Reklama na internetu má naproti tomu tři velké výhody

  • reklamu na internetu můžete přesně zacílit
  • můžete ji velice rychle spustit, změnit nebo zastavit
  • můžete ji přesně měřit a sledovat

Cílenost reklamy na internetu
Reklama na internetu umožňuje oslovit konkrétního uživatele. Reklamní formáty lze umístit na oborové portály, tedy na ty místa, kde se nacházejí uživatelé, které chceme pomocí reklamy na internetu oslovit.

Rychlost reklamy na internetu
Reklama na internetu může být velice rychle vytvořena. Výroba textové nebo jednoduché grafické reklamy se může počítat i na minuty.

Zjistili jste, že vám reklama nic nepřináší? Během krátkého momentu je možné ji zastavit. Vidíte, že je úspěšná? Okamžitě navýšíte reklamní rozpočet. Chcete změnit text? Za hodinu máte novou reklamu.

Měřitelnost internetové reklamy
Reklama na internetu se dá velice přesně měřit. Vyhodnocení kampaně na internetu je samozřejmostí.

Internetová reklama - způsob, jak dosáhnout lepších výsledků:

  • vytvoření strategie reklamní kampaně
  • plánování reklamního prostoru
  • realizace reklamních kampaní
  • vyhodnocování reklamních kampaní

Výhody internetové reklamy

Rychlost
Stačí jedno kliknutí a zákazník se dostane k informacím o výrobku nebo službě. Dalším kliknutím (pokud má inzerent elektronický obchod) si může zboží objednat. Zkuste to srovnat s reklamou v rádiu, televizi, novinách či katalogu. Zde je cesta mnohem složitější: zákazník si musí zavolat o nabídku pak několik dní čeká až mu přijde prospekt a pak si teprve může něco objednat. Ale do té doby může také ztratit zájem.

Zaměření reklamy na cílovou skupinu zákazníků
Žádné jiné reklamní médium neumožní tak přesně zacílit reklamu na konečného zákazníka. Inzerent osloví pouze ty subjekty, které teď v této chvíli hledají informace o jeho nabídce. Např. firma, zabývající se výrobou a montáží oken, si koupí slovo "okna" na internetu - osloví všechny zákazníky, kteří pod tímto slovem hledají - mají z nějakého důvodu zájem o okna. Pokud si ale zaplatí reklamu v rádiu, televizi, novinách či katalogu, uvidí ji sice spousta lidí, ale těch, kteří shání okna, je jen pár. Ale tato firma logicky platí i za ty, které její nabídka vůbec nezajímá.

Přesné zhodnocení kampaně
Po skončení reklamní kampaně dostanete přesné výsledky o její úspěšnosti. Přesně víte, kolik uživatelů vaši reklamu vidělo a kolik z nich prokliklo na vaše stránky.U jiných typů reklamy nikdy nejste schopni tak přesného zhodnocení úspěšnosti.

Cena
Cena souvisí s předešlými body. Nemusíte tisknout drahé prospekty - všechny informace jsou uvedeny na Vašich internetových stránkách. Ušetříte na poštovném - nemusíte tyto prospekty posílat. A konečně oslovujete pouze vaše potenciální zákazníky - tj. ty, kteří sami vaše výrobky či služby hledají.