Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je technická i marketingová metoda pro to, aby Vaše webové stránky byly na internetu vidět. Pojem SEO (SEO = Search Engine Optimization) - optimalizace pro vyhledávače, je souhrn dovedností, které ve svém důsledku umožňují dostat webové stránky na přední pozice ve vyhledávačích.

Pasivní reklama

Pomocí optimalizace pro vyhledávače (vyhledávače typu Seznam, Google, Jyxo, Morfeo, Yahoo) lze zvýšit obrat firmy - návštěvníci si Vaši firmu naleznou sami pomocí klíčových slov (keywords) = pasivní reklama.

Našim klientům pomocí SEO a PPC kampaní zajišťujeme nejlepší možné pozice ve vyhledávačích.

SEO - Search Engine Optimization

"Search Engine Optimization (zkratka >SEO, optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky." Zdroj: Wikipedia

Rozdělení SEO

on-page faktory - prvky, které se dají ovlivnit přímo na Vaších stránkách
off-page faktory - všechny odkazy vedoucí z jiných stránek na internetu na Vaše stránky


Přehled on-page faktorů SEO:

  • kvalitní a originální obsah - nejdůležitější část on-page faktorů je mít kvalitní, jedinečný a pravidelně aktualizovaný obsah s hledanými klíčovými slovy
  • titulek stránky – velice důležitý prvek na stránce z hlediska SEO, každá stránka by měla mít unikátní titulek, vč. obsahu
  • klíčové slovo v URL adrese nebo přímo v doméně
  • meta tagy keywords a description - vhodným používáním klíčových slov získá stránka v hodnocení robota další kladné body
  • nadpisy H1 až H6 – správně strukturované nadpisy stránky
  • tučné písmo, kurzíva - doporučuje se mít na stránce zvýrazněno alespoň jednou klíčové slovo tučně a jednou kurzívou
  • popisky u obrázků - běžný robot fulltextového vyhledávání není schopen rozpoznat, co je na obrázku, zato dokáže zpracovat atribut alt

Přehled off-page faktorů SEO:

  • zpětné odkazy (backlinks) - nejdůležitější off-page faktor pro dosažení co nejlepších výsledků, zpětné odkazy se získávají tzv. link buildingem
  • sociální sítě
  • síla brandu