e-Marketing

e-Marketing - marketingové poradenství v oblasti internetové prezentace

Efektivita vynaložených prostředků na internetovou reklamu a podporu prodeje je jednou z významných položek každé společnosti, která se chce prosadit na našem trhu. Chceme vám pomoci k tomu, aby tato činnost byla vzhledem k vynaloženým prostředkům dostatečně účinná a vedla k získání nového zákazníka. Do této činnosti zapojujeme veškeré reklamní a marketingové prostředky a znalosti z různých oborů podnikání v ČR.

Efektivní marketing formou komplexního řešení

Připravíme pro Vás komplexní řešení internetové prezentace, zhodnotíme vaše současné postupy a případně vám pomůžeme vaše investice uzpůsobit momentálním požadavkům, kterou povedou ke zvýšení získání potencioálních zákazníků z Vašich webových stránek.

Vyhodnocení kampaní a marketingových aktivit

V rámci poradenského servisu a správy webu poskytujeme komplexní marketingové vyhodnocení kampaní, reklamní podpory a obchodní konverze.
Kromě vyhodnocení zároveň připravujeme i návrhy dalšího postupu, jak optimalizovat nejen web, ale i investice a jejich následné směrování do oblastí, které zvyšují obchodní konverze mezi oslovenými zájemci.

Jedná se o propracovaný systém, založený na vyhodnocení internetových aktivit, mediální činnosti v tisku a rádiích spolu s dalšími podpůrnými prostředky, které klienti ve svých marketingových aktivitách používají pro oslovení širší skupiny zákazníků.

Na základě analýz dokážeme připravit pro každý obor podnikání kvalitní rozbor současného stavu marketingu.

Snažíme se pro klienty hledat úsporná řešení, která vedou k vyšší optimalizaci a konverzi vzhledem k vynaloženým finančním nákladům.